Ameryka Północna

Zaczynamy od największego ośrodka polonijnego na świecie, następnie przenosimy się wybrzeże wschodnie

Podróż od najbardziej znanego wodospadu na świecie przez największe kanadyjskie miasto do Montrealu